Ta bort skygglapparna

Vårt svenska torvbruk skapar nya våtmarker och stoppar utsläpp

Torv- och funktionsfrågor kan förefalla helt olika. Men det finns mer likheter än man kan ana. I åratal försökte Funktionsrätt Sverige informera och påverka för att synen på människor med funktionsvariationer skulle betraktas på ett neutralt sätt utifrån fakta. Det handlade inte om att bli omhändertagen utan om att få vara självständig. Det handlade om att skapa förutsättningar som byggde på verkligheten, inte på fördomar och en nedlåtande människosyn. Numera har vi tack vare ett envist och sakligt föreningsarbete en helt annan syn på funktionsvariationer än för 30 år sedan. 

Torvbranschen och våra drygt 50 medlems-företag befinner sig i en liknande situation där fördomar och desinformation blivit legio. Ett exempel är aktionsgruppen ”Återskapa våtmarker” som med demonstrationer säger sig vilja stoppa det hållbara svenska torvbruket. Målet är att skapa fler våtmarker. Aktionsgruppen har inte bemödat sig om att kontrollera fakta vilket gör att deras aktioner slår mot helt fel mål.

Torvbruket gör just det aktionsgruppen vill, nämligen skapar nya våtmarker i och med den obligatoriska efterbehandlingen. Detta görs helt utan kostnad för demonstranterna och alla andra skattebetalare eftersom det är verksamhetsutövaren som bekostar detta.

Torvbruk sker endast på 0,5 procent av de dikade torvmarkerna som läcker växthusgaser. Resterande 99,5 procent av de dikade torvmarkerna som läcker växthusgaser är det jord- och skogsbruk på. Och på dessa marker sker ingen efterbehandling och därmed skapas heller inga nya våtmarker.

Det här är fakta som aktionsgruppen lätt hade kunnat kontrollera. Genom att rikta kritiken mot fel mål slipper de stora växthusgasutsläpparna undan och en djupt felaktig bild cementeras. Och vad värre är klimatarbetet missar målet.

Vi behöver få ett liknande genombrott som inom funktionsfrågorna; sluta ha en nedlåtande syn på torvbruket. Kontrollera fakta och låt inte missuppfattningarna skymma sikten. Det hjälper inte klimatet att kritisera den verksamhet som gynnar klimatet.

Ingrid Kyllerstedt
chefredaktör, ansvarig politik och kommunikation

Det här och mycket mer kan du läsa om i senaste numret av Tidningen Svensk Torv.
Ladda ner Tidningen Svensk Torv nr 1 2022 som pdf >>
Här kan du ladda ner och läsa senaste och tidigare nummer >>

Ingrid Kyllerstedt
Tidningen Svensk Torv
Länkar