juni 2023

Torv och komplementen för odling

Många undrar vad det finns för alternativ inom odling till den välbeprövade torven. Jordtillverkarna arbetar med olika material men ett generellt krav är att de måste finnas tillgängliga både i tillräcklig kvantitet och kvalitet. Här är några alternativ: Återanvända odlingssubstrat från yrkesodling, till exempel jordgubbsodling, i plantjord för fritidsodling. Bra återanvändning men finns inte i …

Torv och komplementen för odling Läs mer »

Energimyndigheten utreder torv som beredskapsbränsle

Det är inte ofta som goda nyheter landar i min inkorg, men i mitten av maj hände det, skriver Ingrid Kyllerstedt på branschföreningen Svensk Torv. Efter många mejl, samtal och möten har Energimyndigheten nu gett en konsultfirma i uppdrag att utforma ett ”övergripande och kortfattat kunskapsunderlag om några av torvens väsentliga för och nackdelar som …

Energimyndigheten utreder torv som beredskapsbränsle Läs mer »

 Nationella klimatmötet 16 juni

Vid det nationella klimatmötet deltog statsminister Ulf Kristersson, energi- och näringsminister Ebba Busch och klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari. Statsministern inledningstalade och därefter följde fyra panelsamtal med fokus på hur vi når hela vägen till nettonollutsläpp i Sverige och EU. På mötet deltog cirka 250 företrädare för näringslivet, civilsamhället, intresseorganisationer och akademin. Syftet med det …

 Nationella klimatmötet 16 juni Läs mer »

Återställa våtmark är inte alltid det bästa för klimatet

Torvbranschen har stor erfarenhet av att restaurera torvmarker, det är ett lagstadgat krav i Sverige att torvtäkter efterbehandlas. Det krävs mycket god lokal kännedom, samarbete och kunskap för att åstadkomma lyckade efterbehandlingar. Torvbranschen har många goda exempel som vi gärna dela med oss av. Idag finns närmare 2500 ha efterbehandlad mark med god återväxt. Regeringen …

Återställa våtmark är inte alltid det bästa för klimatet Läs mer »

Synpunkter från Branschföreningen Svensk Torv på Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om restaurering av natur

Branchsföreningen Svensk Torv anser att efterbehandling av torvmarker ska ske med stor omsorg och med hänsyn tagen till vilken mark som är lämpliga att restaureras och på vilket sätt. Detta har vi skrivit om i vårt remissvar till Europaparlamentet och Rådets förordning om restaurering av natur hösten 2022. Branschföreningen Svensk Torvs remissvar Vår bransch har …

Synpunkter från Branschföreningen Svensk Torv på Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om restaurering av natur Läs mer »

Allt fler bärodlare väljer torv

Odling i torvbaserade substrat har de senaste åren ökat kraftigt. I Sverige har vi idag hundratals hektar bärodling i tunnlar och efterhand som odlarna tröttnar på att flytta dem vartannat eller vart tredje år har många valt att per-manenta odlingen som oftast sker i torvbaserade substrat. Man har byggt rännsystem i praktisk plockhöjd eller gjort …

Allt fler bärodlare väljer torv Läs mer »