Beredskap inför torka och bränder i sommar

Den 15 juni höll minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin och landsbygdsminister Peter Kullgren en gemensam pressbriefing för att informera om Sveriges stärkta beredskap inför en sommar med stor risk för torka och skogsbränder.

Det finns indikationer på att sommaren 2023 kan bli i paritet med sommaren 2018, med risk för torka och skogsbrand. Redan nu råder eldningsförbud i många län. Sverige är dock bättre förberett inför den kommande sommaren än man var 2018. Högre beredskap inför torka och skogsbränder i sommar, läs mer på regeringens hemsida.

På våra medlemssidor kan du läsa mer om vad vi kan göra för att höja beredskapen på våra torvtäkter.

Här kan du även läsa mer om brandrisker på SMHIs hemsida.

Skogsbrand
Länkar