juli 2020

Torv i våra trädgårdar – ny informationsfolder

FOR, Fritidsodlingens Riksorganisation, har sammanställt en informationsfolder om odlingstorv. I arbetet har redaktören Bibbi Bonorden och FOR:s ordförande Inger Ekrem, haft kontakt med Svensk Torv och Pia Holmberg, ordförande, som bidragit med fakta och synpunkter. –   Många saknar information om vad torv är och vad den används till, hur torv skör­das och att marken alltid […]

Torv i våra trädgårdar – ny informationsfolder Läs mer »

Klimatfrågan kräver att alla experter får komma till tals

Krönika ur tidningen Bioenergi nr 3 2020 Hur utses experter i en utred­ning? Det är en fråga som jag inte kan låta bli att fundera över då jag läser och är med att utforma vårt remissvar till be­tänkandet ”Vägen till en kli­matpositiv framtid”. Betänkan­det med den klämkäcka titeln är ett resultat av den Klimatpolitiska vägvalsutredningens

Klimatfrågan kräver att alla experter får komma till tals Läs mer »