Torv i våra trädgårdar – ny informationsfolder

FOR, Fritidsodlingens Riksorganisation, har sammanställt en informationsfolder om odlingstorv. I arbetet har redaktören Bibbi Bonorden och FOR:s ordförande Inger Ekrem, haft kontakt med Svensk Torv och Pia Holmberg, ordförande, som bidragit med fakta och synpunkter.

Torv i våra trädgårdar

–   Många saknar information om vad torv är och vad den används till, hur torv skör­das och att marken alltid efterbehandlas. Och att torv i Sverige enbart skördas på dränerad torvmark, alltså inga orörda våtmarker tas i anspråk för att producera den svenska torven. Det är utmärkt att FOR vill sprida information om den svenska torven som fyller en så viktig roll för hela odlingsbranschen. Svensk torv som skördas är grönare än vad många tror, säger Pia Holmberg, som arbetar som hortonom på Hasselfors Garden.

Vårt svenska torvbruk är så kontrollerat att det automatiskt uppfyller kraven enligt det internationella certifieringsor­ganet RPP. Samtliga villkor är redan uppfyllda genom vår svenska lagstiftning. 

Här kan du ladda ner foldern 
 

FOR: Fritidsoldarna (Fritidsodlingens Riksorganisation)

FOR är ett samarbetsorgan för ideella organisationer med huvudsaklig inriktning på fritidsodling. Organisationen bildades år 1989 av Riksförbundet Svensk Trädgård, Koloniträdgårdsförbundet och Sällskapet Trädgårdsamatörerna, STA. Medlemsföreningarna har tillsammans över 75 000 medlemmar och det finns ingen annan organisation som på liknande sätt kan sägas företräda fritidsodlingen.

Här kan du läsa mer om FOR

Länkar