februari 2019

Så vet vi när det verkligen är en kris

Nytt nummer ute av Tidningen Svensk Torv Vi behöver ett politiskt råd med experter som utvärderade hur vi tar tillvara de råvaror vi har i Sverige. I senaste numret av Tidningen Svensk Torv finns en artikel om Klimatpo­litiska rådet. Rådet som består av åtta experter ska utvärdera klimatpolitiken och sammanställa en rapport varje år. Syftet är att rappor­terna ska […]

Så vet vi när det verkligen är en kris Läs mer »

Unik torvhistoria görs tillgänglig

Unik torvhistoria som bevars av riksarkivet kommer nu att göras mer tillgängligt. Det är ett år sedan denna okända del av Sveriges industrihistoria från AB Svensk Torvförädling flyttades till Landsarkivet i Lund. Under våren 2018 sökte och fick arkivarie Maria Wallin pengar från Ebbe Kocks stiftelse för att kunna arbeta med att ordna och förteckna arkivet.– Det

Unik torvhistoria görs tillgänglig Läs mer »

Nyheter från IPS

Peatland Snippets är ett nyhetsbrev som skickas till  IPS medlemmar och andra intressenter.  Det här numret innehåller: IPS Convention 2019 – Registration open! EB March Meeting in Brussels Successful Expert Meeting In Tallinn New Supplement to the Conventions Guide IPS supports Flow Country World Heritage Site Nomination Climate-Smart Agriculture & Sphagnum Farming Seminar in Sweden

Nyheter från IPS Läs mer »

​En ren jord åt alla

Synpunkter på EU-kommissionens rapport: Svensk Torv har skrivit ett remissyttrande över Meddelande från EU-kommissionen En ren jord åt alla – en europeisk strategisk långsiktig vision för en stark, modern, konkurrenskraftig och klimatneutral ekonomi. Vi  framhåller att vi ser positivt på dokumentet som helhet, men vi har invändningar och förslag på förbättringar som vi framför i vårt remissyttrande.

​En ren jord åt alla Läs mer »

Skogsskötsel med nya möjligheter

Synpunkter på Skogsstyrelsens rapport: Svensk Torv har skrivit ett remissyttrande på Skogssstyrelsens rapport Skogsskötsel med nya möjligheter. Syftet med projektet Samverkansprocess skogsproduktion är att ta fram ett tydligt ställningstagande kring skogsproduktion inom ramen för hållbart och varierat skogsbruk. De fyra arbetsgruppernas rapporter med förslag inom sina respektive områden blev färdiga vid årsskiftet 2017/2018. Processgruppens förslag

Skogsskötsel med nya möjligheter Läs mer »

En torvpersonlighet

Sten-Ove Petterson Sten-Ove föddes i Mullhyttan och efter realskola i Örebro började han sitt arbetsliv på Hasselfors Bruk. Han fick arbete som förman på Stockås torvfabrik och blev snart fabrikschef, förkovrade sig samtidigt, så att han så småningom blev produktionschef för hela Hasselfors torvverksamhet. Sten-Ove Pettersson, en torvprofil och hedersmedlem i TFC, Torvfabrikernas Centralförening, avled i våras 84 år gammal. Sten-Ove

En torvpersonlighet Läs mer »

Torven är underskattad på många sätt

Hummeltorp Hummeltorp är ett familjeföretag som startades redan på 50-talet och sedan 2017 drivs av bröderna Christer och Johannes Otterström då de tog över efter pappa  Bengt Otterström. En stor del av företagets verksamhet omfattar torv, en naturprodukt som bröderna är överens om är underskattad på många sätt. Företaget har arrenderat en torvtäkt av Domänverket och har även egen täkt som nu bägge är

Torven är underskattad på många sätt Läs mer »

Odling av Sphagnum

Hur och varför På Torvfabriker­nas Centralförenings (TFC) årsmöte höll Silke Kumar ett föredrag om Sphagnumodling – hur och varför? och svarade detaljerat på frågor från publiken, som, delvis för första gången, hörde talas om vitmosseod­lingen efter torvtäkt eller jordbruk på organogen mark. ”Sphagnum farming” är redan ett politiskt uppbackat koncept (IPCC Wetlands) och bedrivs i

Odling av Sphagnum Läs mer »

Nyheter från IPS

Peatland Snippets är ett nyhetsbrev som skickas till  IPS medlemmar och andra intressenter. Detta nummer handlar bland annat om  IPS Convention 2019 i Bremen den 13-15 maj. Läs hela nyhetsbrevet >>

Nyheter från IPS Läs mer »