En torvpersonlighet

Sten-Ove Petterson

Sten-Ove föddes i Mullhyttan och efter realskola i Örebro började han sitt arbetsliv på Hasselfors Bruk. Han fick arbete som förman på Stockås torvfabrik och blev snart fabrikschef, förkovrade sig samtidigt, så att han så småningom blev produktionschef för hela Hasselfors torvverksamhet.

Sten-Ove Pettersson, en torvprofil och hedersmedlem i TFC, Torvfabrikernas Centralförening, avled i våras 84 år gammal.

Sten-Ove lärde sig allt om torv från grunden och blev snabbt en av landets ledande experter inom detta fält. Han var med och lade om inriktningen från strötorv till växttorv och var drivande i utvecklingen att lämna de gamla ribbalarna till förmån för säckpackade, konsu­mentvänliga förpackningar. Hans förmåga att kombinera praktik och teori var enastående och i kombination med sitt stora naturintresse och sin fantastiska berättarför­måga blev han den naturliga centralpunkten för den som ville veta något om torvproduktion i allmänhet eller Has­selforstrakten, dess natur och brukets historia i synnerhet.
 
Hela sitt yrkesverksamma liv var han trogen Hasselfors och de sista åren arbetade han också som informationsan­svarig för hela Hasselforskoncernen. När TFC gav ut sin jubileumsskrift publicerades några av Sten-Oves skrivna berättelser om livet i torvbranschen. Han uttryckte sig väl inte bara i tal, utan skrev också ett antal kortare och längre berättelser.

Sten-Ove Pettersson
Sten-Ove Pettersson

–  Vi som haft förmånen att känna Sten-Ove minns honom som en klart lysande personlighet, en stor torvvän och en fantastiskt intressant förmedlare av värdefull kunskap om natur och kultur. Efter sin pensionering arbetade Sten- Ove som ombudsman i TFC, berättar Claes Bohlin, ombudsman/kassör i TFC.

Här kan du läsa en av Sten-Oves berättelser >>

Länkar