september 2023

Återställ våtmarkerna – men ta det lugnt, manar forskare

Återvätningens effekter kan resultera i större utsläpp. Det behövs mer forskning för att säkerställa att det blir klimatnytta. Det konstaterar forskare i en artikel publicerad på forskning.se. ”Våra resultat går stick i stäv mot både vad jag trodde från början, och den generella synen på våtmarksrestaureringens betydelse”, säger Hjalmar Laudon professor vid Institutionen för skogens […]

Återställ våtmarkerna – men ta det lugnt, manar forskare Läs mer »

FN:s klimatpanel IPCC:s senaste resultat i ett svenskt perspektiv

Idag var vi på en konferens anordnat av SMHI, Boverket, Formas, Nationella expertrådet för klimatanpassning och Naturvårdsverket. Under konferensen sattes FN:s klimatpanel IPCC:s senaste resultat i ett svenskt perspektiv. På seminariet fastslogs två tydliga budskap: klimatförändringarna går åt fel håll och åtgärderna för att minska utsläppen måste gå snabbare. – Lösningar finns för utsläppsminskning och

FN:s klimatpanel IPCC:s senaste resultat i ett svenskt perspektiv Läs mer »

Åsiktsstyrd forskning är också en samhällsfara

Torven är hållbar och oersättlig så som läget ser ut idag. De två forskarna från Göteborgs universitet framför samma inkorrekta termer och desinformation som militanta aktivister brukar göra. Det skriver Ingrid Kyllerstedt, branschföreningen Svensk Torv, i en debattartikel. Torven är hållbar och oersättlig så som läget ser ut idag. De två forskarna från Göteborgs universitet

Åsiktsstyrd forskning är också en samhällsfara Läs mer »