Återställ våtmarkerna – men ta det lugnt, manar forskare

Återvätningens effekter kan resultera i större utsläpp. Det behövs mer forskning för att säkerställa att det blir klimatnytta. Det konstaterar forskare i en artikel publicerad på forskning.se.

”Våra resultat går stick i stäv mot både vad jag trodde från början, och den generella synen på våtmarksrestaureringens betydelse”, säger Hjalmar Laudon professor vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Kollegan Mats Öquist kallar debatten om våtmarksrestaurering för bisarr: ”Det är otroligt mycket åsikter och otroligt lite vetenskap. Det satsas mycket pengar på att göra restaureringar på bristfälliga grunder. Vi vet inte hur de långsiktiga effekterna ser ut”.

Här kan du läsa artikeln på forskning.se publicerad 2023-09-19

Länkar