juni 2019

Growing Media Europe lanserar Livscykelanalysprojekt för odlingssubstrat

GME har nyligen startat ett LCA-projekt som en del i sin hållbarhetsstrategi. För att på ett enkelt och rättvisande sätt kunna jämföra LCA data för olika odlingssubstrat ska man ta fram en gemensam metod för livscykelanalys, baserad på vedertagna vetenskapliga data om miljöpåverkan för olika typer av råvaror och färdiga odlingssubstrat för växter. Projektet planeras …

Growing Media Europe lanserar Livscykelanalysprojekt för odlingssubstrat Läs mer »

Tre nya arbetsgrupper i föreningen

Under året har tre arbetsgrupper, öppna för alla medlemsföretag, bildats. En samlar energitorvföretagen, en är för växttorvföretagen och den tredje gruppen hanterar juridiska- och tillståndsfrågor. Branschföreningen Svensk Torv har påbörjat ett nytt arbetssätt för att kunna påverka och informera ännu mer effektivt om svensk hållbar torv och dess viktiga roll för den gröna näringen samt …

Tre nya arbetsgrupper i föreningen Läs mer »

Fältseminarium om torv

LRF Trädgård deltog i slutet av maj på ett fältseminarium arrangerat av Svensk Torv och Neova på Norrbomuren utanför Gävle. Rita Larsson, projektledare Torv, på Neova gav tillsammans med sina kolleger en helhetsbild av torvbruket, allt ifrån identifiering av behov för att finna rätt mark fram till efterbehandling av en torvtäkt. Här kan du läsa …

Fältseminarium om torv Läs mer »

Ny terminologi måste införas för att göra avvägningar

KSLAS tidskrift om ekosystemtjänster: Ekosystemtjänster är något som det svenska hållbara  torvbruket jobbar med. För att göra korrekta avvägningar mellan olika intressen inom ekosystemtjänster måste en helt ny terminologi, inte ny kunskap eller nya verktyg, implementeras , menar KSLA:s Kommitté för skogens ekosystemtjänster i en ny skrift. Idag jämförs äpplen med päron och det är …

Ny terminologi måste införas för att göra avvägningar Läs mer »

Klimatet påverkar myrarna

Ett varmare klimat leder till att de orörda myrarna växer igen. Det är en dramatisk förändring av skogslandskapet som kan få många ko sekvenser. Detta visar Per-Ola Hedwall är forskare vid SLU, institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, i sin forskning. Blåbärsriset vandrar in på myrarna och träden börjar växa bättre. Till forskarnas förvåning går förändringen lika …

Klimatet påverkar myrarna Läs mer »

Brist på biobränslen och kall vinter syns i fjärrvärmestatistiken

Efterfrågan på fjärrvärme ökade år 2018 på grund av en kallare vinter än 2017. Fjärrvärmeleveranserna till slutkund ökade från 48,3 TWh (2017) till 49,1TWh (2018) vilket gav upphov till ökad bränsleanvändning, enligt Energiföretagen. Fjärrvärmens lokala miljövärden för olika fjärrvärmenät för 2018 är nu insamlade och publicerade på Energiföretagen Sveriges webbplats. De lokala miljövärdena är beräkningar som …

Brist på biobränslen och kall vinter syns i fjärrvärmestatistiken Läs mer »

Ökad skörd av energitorv enligt ny SCB-rapport

Energitorvskörden ökade med 72 procent under 2018. En av orsakerna var det varma och torra vädret sommaren 2018, vilket var gynnsamt för torven. Efterfrågan på energitorv har ökat under 2018, vilket har lett till ökade skördenivåer. Dock blev det ingen rekordskörd då brandrisken begränsade skördemöjligheterna. Läs mer i Statistiknyhet från SCB Skörd av Energitorv 1981-2018, …

Ökad skörd av energitorv enligt ny SCB-rapport Läs mer »

Så skördas torv

För odling, energi, djurhållning och mycket mer Torv kan användas till mycket. Idag används torven främst till odling, energi och djurhållning men den kan också användas som filter för sanering, som fibrer i textilier och som byggmaterial. Torven skördas på olika sätt beroende på mossen den skör­das från och vad den ska användas till. Här …

Så skördas torv Läs mer »