600 arter i skogen presenteras i ny naturvårdsbibel

600 naturvårdsarter i ord och bild presenteras i en ny guidebok för naturvärdesbedömningar. Ett redskap i torvbrukets arbete med biologisk mångfald.

Boken är skriven av Johan Nitare, ekolog vid Skogsstyrelsen.

Det var nästan 20 år sedan sist. Men nu finns en helt ny och utvecklad bok om signalarter och andra naturvårdsarter med titeln Skyddsvärd skog. En naturvårdsbibel som presenterar inte mindre än 600 naturvårdsarter i ord och bild. Den ultimata guiden vid naturvärdesbedömningar och ett viktigt redskap i arbetet med att bevara biologisk mångfald. 
Läs mer i pressmeddelande från Skogsstyrelsen >>

Länkar