juli 2019

Till minne av Claes

Branschföreningen Svensk Torv och Forskningsstiftelsen Svensk Torvforsknings VD, Claes Rülcker, har den 19 juli avlidit efter att ha drabbats av cancer. Det är med stor sorg och saknad vi måste meddela att Claes Rülcker lämnat oss. Claes var uppvuxen med skogsbruk och jakt och valde att utbilda sig till jägmästare. Under sin utbildning fick han många […]

Till minne av Claes Läs mer »

Besök Ryttarens Torvströfabrik i sommar

yttarens torvströfabrik är en väl sammanhållen verksamhetsmiljö med ursprung från tidigt 1900-tal med fabrik, maskinhus, arbetarbostäder med ekonomibyggnader, sågverk, torvmossar och en smalspårig torvbana med lok och vagnar. I hela 90 år togs det upp torv på mossarna öster om fabriken men i december 1997 pressades den ”sista” säcken torvströ. Verkligheten ville nu något annat

Besök Ryttarens Torvströfabrik i sommar Läs mer »

Trevlig sommar!

Kansliet har sommarstängt 1-28 juli. Branschföreningen Svensk Torv önskar en trevlig sommar med detta nyhetsbrev till våra medlemmar och andra intressenter. Här kan du läsa nyhetsbrevet >>

Trevlig sommar! Läs mer »