Besök Ryttarens Torvströfabrik i sommar

yttarens torvströfabrik är en väl sammanhållen verksamhetsmiljö med ursprung från tidigt 1900-tal med fabrik, maskinhus, arbetarbostäder med ekonomibyggnader, sågverk, torvmossar och en smalspårig torvbana med lok och vagnar.

Ryttarens Torvströfabrik

I hela 90 år togs det upp torv på mossarna öster om fabriken men i december 1997 pressades den “sista” säcken torvströ. Verkligheten ville nu något annat och år 1999 togs fabriken över av Föreningen Ryttarens torvströfabrik.

Fabriken och torvbanan är fortfarande i funktionsdugligt skick och är sedan 2012 klassat som byggnadsminne av länsstyrelsen. Torv rivs och pressas i fabriken och på torvbanan kan besökare åka till de forna torvtäkterna ute på mossen.

Öppettider 2019 (Även bokning övriga tider)
13-14 juli
20-21 juli 
27-28 juli 
3-4 augusti
Visningen börjar 15.00. Kaffeservering medföljer tåget.
Torvens dag infaller i år den 7 september och då har vi öppet 10.00-16.00.

Ladda ner foldern om Ryttarens Torvströfabrik >>

Här kan du läsa mer om föreningen >>

Länkar