oktober 2021

Använd EUs dolda klimatverktyg

EU ETS i kombination med att torv inte får tillgodoräkna sig de positiva värdena som efterbehandlingarna ger för klimatet, är orsaken till att energitorv i Sverige i dag närmast har raderats ur bioenergisystemet. Till skillnad från trädbränsle får torvbruket inte tillgodogöra sig den avsevärda minskning av utsläpp som skörd av torv resulterar i som en …

Använd EUs dolda klimatverktyg Läs mer »

Remissvar till Artskyddsutredningen

Livmiljöunderlag innebär rättsosäkerhet och implementeringen får inte bli hårdare i Sverige än i övriga EU. Svensk Torv skriver i sitt remissvar till Artskyddsutredningens betänkande SOU 2021:51 ”Skydd av arter – vårt gemensamma ansvar” att det är viktigt att implementeringen blir den som avses i EU:s text och inte en försvenskad version med hårdare regler än …

Remissvar till Artskyddsutredningen Läs mer »

Elkrisen visar tydligt att svensk energitorv behövs

Här är lösningen som gör att vi slipper fossilt svavel och brist på biobränsle.  Branschföreningen Svensk Torv har i ett remissvar framlägga att Sverige borde använda sig av artikel 24a i handelssystemet EU ETS (tillägg 2018/410 till 2003/87/EC) och klassificera energitorv upp till tio procent inblandning med trädbränsle som ett additiv. EU ETS i kombination …

Elkrisen visar tydligt att svensk energitorv behövs Läs mer »

Finns det några alternativ till svensk torv i jordproduktion?

Svaret är att det finns en mängd material som delvis kan ersätta torven men idag finns de inte i den mängd och kvalitet som efterfrågas av jordtillverkarna. Alternativ till svensk torv är i första hand importerad torv från länder utanför Europa t ex Belarus och Ryssland. I storskalig jordproduktion behövs råvaror som är tillgängliga året …

Finns det några alternativ till svensk torv i jordproduktion? Läs mer »

”Vill Uppdrag Granskning översvämma en yta på 10 000 Östermalm på grund av torven?”

Det verkar blåsa upp till strid om torven, ja eller vad som finns kvar att strida om. Sverige har redan punkterat torvbranschen som årligen producerar mindre och mindre trots en ökande efterfrågan. Den 6:e oktober kommer Uppdrag granskning att visa ett program om Sveriges utdikade torvmarker och hur dessa släpper ut lika mycket koldioxid som …

”Vill Uppdrag Granskning översvämma en yta på 10 000 Östermalm på grund av torven?” Läs mer »