Elkrisen visar tydligt att svensk energitorv behövs

Här är lösningen som gör att vi slipper fossilt svavel och brist på biobränsle. 

Branschföreningen Svensk Torv har i ett remissvar framlägga att Sverige borde använda sig av artikel 24a i handelssystemet EU ETS (tillägg 2018/410 till 2003/87/EC) och klassificera energitorv upp till tio procent inblandning med trädbränsle som ett additiv.

EU ETS i kombination med att torv inte får tillgodoräkna sig de positiva värdena som efterbehandlingarna ger för klimatet är orsaken till att energitorv i Sverige idag närmast har raderats ur bioenergisystemet. Förutom att det innebär att en inhemsk energiråvara inte längre kan användas i biobränslemixen blir konsekvensen också att Sverige står helt utan ett lagringsbart närproducerat bränsle vid kriser och importberoendet av energiråvara ökar med både ekonomisk och säkerhetsmässig osäkerhet som följd.

Läs Branschföreningen Svensk Torvs remissvar här. 

Foto: Gustav Krohn Rime
Foto: Gustav Krohn Rime
Länkar