augusti 2022

Det finns alternativ till återvätning med samma klimateffekter där torven tas tillvara

Branschföreningen Svensk Torv har lämnat in ett yttrande direkt till EU på EU kommissionens förslag till förordning av natur. Återvätning förs fram som en effektiv åtgärd att stoppa emissioner, men vi framhåller att i Sverige finns alternativ som har samma gynnsamma klimateffekter och som bygger på att torven tas om hand och nyttiggörs. Effektiva efterbehandlingsmetoder …

Det finns alternativ till återvätning med samma klimateffekter där torven tas tillvara Läs mer »

Alltfler bärodlare lämnar ”jordelivet”

Odling i torvbaserade substrat har de senaste åren ökat kraftigt. I Sverige har vi idag hundratals hektar bärodling i tunnlar och efterhand som odlarna tröttnar på att flytta dem vartannat eller vart tredje år har många valt att permanenta odlingen som oftast sker i torvbaserade substrat. Odlarna har byggt rännsystem i praktisk plockhöjd eller gjort …

Alltfler bärodlare lämnar ”jordelivet” Läs mer »