oktober 2019

Det osar svavel om svensk landsbygd

Krönika i BIOENERGI nr 5 2019Hur nära noll koldioxidut­släpp kan vi komma vid förbränning? Inte särskilt nära alls enligt mina kanske något rudimentära och ålderdomliga kunskaper inom kemiområ­det. Vid all förbränning avges koldioxid som en biprodukt. Vid sämre förbränning får vi en del andra negativa effekter som bildandet av kolmonoxid, kväveoxider och sintring. Med biobränsle i […]

Det osar svavel om svensk landsbygd Läs mer »

Torven borde vara hetare i Almedalen

Vi har nu en unik chans att visa vad vi kan när det kommer till efterbehandling, klokt resursutnyttjande och vad stadsnära odling verkligen innebär. Som Almedalen-resenär och relativt flitig debattör inom jord-, skogs- och torvbruk har jag de senaste åren trivts som fisken i vattnet i Almedalen. För tre år sen låg mycket av fokus på skogen som räddningen för klimatet och samtidigt

Torven borde vara hetare i Almedalen Läs mer »

Stora Biokraft- och Värmekonferensen

Missa inte Svebios årliga konferens Under Stora Biokraft- och Värmekonferensen den 5-6 november, kommer Svensk Torvs ordförande, Torbjörn Claesson, prata under rubriken: Torv som back-up Stora Biokraft- och Värmekonferensen är en av Svebios stora branschträffar där 150-200 branschkollegor träffas för erfarenhetsutbyte och nätverkande samt för att ta del av och diskutera forskning & utveckling, näringspolitik

Stora Biokraft- och Värmekonferensen Läs mer »

Svensk Torv träffade riksdagsledamöter

Branschföreningen Svensk Torv  besökte igår riksdagen då vi var inbjudna till Miljö- och Jordbruksutskottet för att berätta om den svenska hållbara torven som har en viktig plats inom utskottets politikområde. Flera av våra medlemsföretag reste till Stockholm för att delta och representera den gröna näringen i hela Sverige vide ett möte med Miljö- och Jordbruksutskottet. Det är

Svensk Torv träffade riksdagsledamöter Läs mer »

Efterbehandling av torvtäkter

– gynnar klimatet och den biologiska mångfaldenoch skapar nya viltvatten i våra landskap Det krävs alltid efterbehandling på avslutade torvtäkter i Sverige. Det ser vi inom torvbruket som positivt, det gynnar både markägarnas fastigheter och miljön och skapar stora möjligheter för en rik flora och fauna i landskapen. För att skydda markägarna måste verksamhetsutövaren avsätta medel för efterbehandlingsåtgärder, vilka fastslås av

Efterbehandling av torvtäkter Läs mer »

380 miljoner skogsplantor planteras i svensk torv

Varje år planteras cirka 380 miljoner skogsplantor i torvbaserad jord. För varje avverkat träd planteras cirka tre nya träd. Varje planta måste gro för att det ska löna sig och torv av hög kvalitet är det enda substrat som har de rätta egenskaperna. Vi har besökt tre av Sveriges största plantskolor; Svenska Skogsplantor som är Sveriges största plantproducent med

380 miljoner skogsplantor planteras i svensk torv Läs mer »