Svensk Torv träffade riksdagsledamöter

Branschföreningen Svensk Torv  besökte igår riksdagen då vi var inbjudna till Miljö- och Jordbruksutskottet för att berätta om den svenska hållbara torven som har en viktig plats inom utskottets politikområde.

Flera av våra medlemsföretag reste till Stockholm för att delta och representera den gröna näringen i hela Sverige vide ett möte med Miljö- och Jordbruksutskottet. Det är viktigt att dagens politik inte vilar på gårdagens fakta och torv är ett sakområde där det hänt oerhört mycket på senare tid. Vi berättade både om de utmaningar branschen står inför och de klimat- och miljömöjligheter som torvbruket kan bidra med.

Torv är en inhemsk råvarutillgång som är viktig både för vår energiförsörjning och de gröna näringarna; trädgård, skogs- och lantbruk. Torv är en efterfrågad exportvara till växthusodling.

Robert Wedmo, Mark och Miljörådgivning

Robert Wedmo, Mark och Miljörådgivning, lotsade oss genom hela seminariet från tillgången till torv i Sverige, torvskörd och efterbehandling. I Sverige finns finns 2,6 miljoner ha torvmark som idag är påverkad av diktning och som efter torvskörd skulle kunna efterbehandlas och bli värdefulla naturområden. Dessutom skapar torvbruket sysselsättning och kan minska Sveriges koldioxidutsläpp.

Anders Hjalmarson, ScanPeat och Mullmäster

Anders Hjalmarson, ScanPeat och Mullmäster, visade och berättade om olika typer av torv och substrat.

Pia Holmberg, Hasselfors Garden

Pia Holmberg, Hasselfors Garden, berättade om växttorv och torvens unika odlingsegenskaper.

Torbjörn Claesson, Branschföreningen Svensk Torv

Torbjörn Claesson, Branschföreningen Svensk Torv, berättade om energitorv och torvens möjligheter att ersätta fossila drivmedel.

Stefan Klingberg, GeoPro och Ingrid Kyllerstedt, Branschföreningen Svensk Torv

Stefan Klingberg, GeoPro, berättade om den komplicerade tillståndsprocessen som idag tar för lång tid (upp till 7 år) och är onödigt krånglig och kostsam.

Ingrid Kyllerstedt, Branschföreningen Svensk Torv, berättade om hur den nya fastighetsskatten kommer att drabba torvnäringen som beskattas, samtidigt som skogs- och jordbruksmark inte beskattas men som har samma villkor.

Här kan du ladda ner bildspelet som visades vid mötet med Miljö- och Jordbruksutskottet den 15 oktober.

Torvfakta
Riksdagshuset
Länkar