mars 2019

Frågor och svar om torv och odling

Odlingsintresset är på topp i Sverige. Tre av fyra ägnar sig åt att påta i jorden på fritiden.Trädgårdsysslor kommer på andra plats som fritidsaktivitet utomhus efter promenader. (Fritidsodlingens omfattning i Sverige, Lise-Lotte Björkman SLU Rapport 2012:8). Hushållens inköp av frön, plantor och andra trädgårdsprodukter uppskattas till nästan 13 miljarder kronor. Vår bransch förser förväntansfulla fritidsodlare […]

Frågor och svar om torv och odling Läs mer »

Kolackumulering i historiska torvtäkter

Ny forskning visar att ej efterbehandlade täkter har en betydligt lägre kolackumulering än vad tidigare resultat från opåverkade mossar visar. Stiftelsen Svensk Torvforskning och Neova har finansierat en forskningsstudie för att utreda eventuell torvtillväxt och kolackumulering i historiska torvtäkter som lämnats utan efterbehandling. Det är Petter Hedberg på COWI som har genomfört utredningen på tre historiska torvtäk­ter

Kolackumulering i historiska torvtäkter Läs mer »

Grön torv – ett verkningsfullt klimatredskap

I höstas presenterade FN:s klimatpanel IPCC sin specialrapport om 1,5 graders global uppvärmning. Drygt 90 författare från 40 länder har bidragit till rapporten. Det finns över 6 000 vetenskapliga referenser citerade i rapporten som visar att det är stora skillnader i konsekvenser vid 1,5 graders global uppvärmning jämfört med 2 graders global uppvärmning. Huvudbudskapet är att redan en 1,5

Grön torv – ett verkningsfullt klimatredskap Läs mer »