augusti 2019

Remisseminarium för ”Färdplan el – för ett fossilfritt Sverige”

Den 30 augusti deltog vi i ett fullsatt remisseminarium om Energiföretagens Färdplan el som arrangerades av Fossilfritt Sverige och Energiföretagen Sverige.  Forskare från NEPP presenterar rapportens olika delar. Hans Dahlin från Allmännyttan sa att vi måste se på kraftvärmens roll i detta vilket vi håller med om. Räkna med energitorv som ger kraftvärme. Kjell Andersson, […]

Remisseminarium för ”Färdplan el – för ett fossilfritt Sverige” Läs mer »

Remisseminarium inför Färdplan el

Den 30 augusti bjuder Energiföretagen Sverige och Fossilfritt Sverige in till ett remisseminarium i Stockholm för ”Färdplan el – för ett fossilfritt Sverige”.Syftet är att få med olika perspektiv i det fortsatta arbetet. Seminariet kommer även webbsändas. För arbetet med att ta fram Färdplan el har forskningsprojektet NEPP (North European Energy Perspectives Project) tagit fram

Remisseminarium inför Färdplan el Läs mer »

250-årig kunskap i nytt ljus

Pelle Gemmel, professor emeritus i skogsskötsel vid Institutionen för Sydsvensk skogsvetenskap i Alnarp, har tittat bakåt i historien och mött en av sina företrädare, professor Trozelius. Han var en av författarna till landets första bok om skogsskötsel. – Under ett par hundra år har kunskapen byggts på, men mycket har också gått förlorat, konstaterar Pelle

250-årig kunskap i nytt ljus Läs mer »

IPS Nyhetsbrev

IPS, International Peatland Society, är en organisation av företag och enskilda medlemmar som ägnar sig åt ansvarsfull förvaltning och klok användning av torvmarker och torv. Via länken nedan kan du läsa IPS senaste nyhetsbrev, Peatland Snippets. Peatland Snippets no 6/2019Peatland Snippets is sent to members and friends of the IPS once-twice a month.  this number contains:

IPS Nyhetsbrev Läs mer »

Hållbar markanvändning fokus i ny IPCC-rapport

FN:s klimatorgan, IPCC, publicerade den 7 augusti en ny rapport om klimatförändringar och marken. Den handlar om klimatförändringar och ökenspridning, markförstöring, hållbar markanvändning, matsäkerhet samt flöden av växthusgaser i landbaserade ekosystem. Rapporten stärker vårt arbete inom Svensk Torv för att Sverige fortsätter bedriva ett hållbart torvbruk där efterbehandling ger kolsänkor och odlingstorv ger ökad matsäkerhet

Hållbar markanvändning fokus i ny IPCC-rapport Läs mer »

Nyheter från EU:s klimatarbete

Branschföreningen Svensk Torv bedriver ett ambitiöst klimatarbete och är medlemmar i flera internationella non-governmental organisations, NGO (icke-statliga organisationer) som är aktiva i arbetet med EU i Bryssel. Här har vi sammanställt lite information om senaste nytt från EU-fronten som kan vara bra att känna till. Storbritannien och Italien kommer stå värd för klimatförhandlingarna år 2020: COP 26

Nyheter från EU:s klimatarbete Läs mer »