Hållbar markanvändning fokus i ny IPCC-rapport

FN:s klimatorgan, IPCC, publicerade den 7 augusti en ny rapport om klimatförändringar och marken. Den handlar om klimatförändringar och ökenspridning, markförstöring, hållbar markanvändning, matsäkerhet samt flöden av växthusgaser i landbaserade ekosystem. Rapporten stärker vårt arbete inom Svensk Torv för att Sverige fortsätter bedriva ett hållbart torvbruk där efterbehandling ger kolsänkor och odlingstorv ger ökad matsäkerhet – vilket gynnar klimatet och är i linje med IPCC:s rapport. 

Läs mer på SMHI:s hemsida där det finns både dokument och filmer från presskonferensen.
 
Aktuell hållbarhet har publicerat en artikel med intervjuer som förklarar rapporten med betoning på skogsbruk.
 
LRF har också en läsvärd kommentar till rapporten här.

Torvtäkt efterbehandlad till våtmark (Porlamossen)
Torvtäkt efterbehandlad till våtmark (Porlamossen)
Länkar