december 2022

Utan torv fryser vi i vinter

Risken att vi kommer frysa i vinter är stor. Energikrisen har resulterat i en stor brist på biobränsle till fjärr och kraftvärmeverken i hela Sverige. Svenska Kraftnät har uppmanat bolagen att använda alla biobränslen som finns att tillgå. Trots att det finns fossilfri, inhemsk torv importeras istället fossil olja till Energimyndighetens beredskapslager. I en artikel …

Utan torv fryser vi i vinter Läs mer »

Raatec vann silver i Elmia Lantbruk Innovation Award för MCP Torv

Det kan bli kostsamt att få in smitta i sin grisbesättning och det ställer krav på skötsel och bra insatsvaror. För att möta framtida krav på foderhygien och djurhälsa för gris har MCP Torv utvecklats. MCP Torv är en ny typ av värmebehandlad torv som är fri från smittoämnen. MCP Torv är först i världen …

Raatec vann silver i Elmia Lantbruk Innovation Award för MCP Torv Läs mer »

Våra frågor är livsviktiga – för mat och värme

Det gångna året har Branschföreningen Svensk Torv, trots mindre personalresurser än någonsin faktiskt åstadkommit mer än någonsin. Vi har fått upp torvbruket i Riksdagen genom flera kommittémotioner, det vill säga motioner som ett helt parti står bakom, ministerfrågor, möten med utskottsledamöter, Regeringskansliet och myndigheter så som Naturvårdsverket och Energimyndigheten. Vi har skrivit remissvar och träffat …

Våra frågor är livsviktiga – för mat och värme Läs mer »

Att tänka rätt kan vara störst

Vi lever i en tid då medierna blivit en megafon till klimat- och miljörörelsen som i sin tur fått rollen som makthavare med expertens auktoritet. Det konstateras i en rapport från Näringslivets Medieinstitut som vi berättar om i detta nummer på sidan 6. Jag kan inte låta bli att tänka på devisen över ingången till …

Att tänka rätt kan vara störst Läs mer »

När osanningar i media prisas

I rapporten ”Klimatmakthavare i medierna” av Pamina Falck vid Näringslivets Medieinstitut undersöks hur SVT, SR och DN har rapporterat om sex inflytelserika klimatorganisationer under 2021. I rapporten konstateras att medierna favoriserar klimatorganisationerna genom att uppmärksamma deras utspel, demonstrationer och aktiviteter på ett för organisationerna fördelaktigt sätt. I rapporten analyseras olika miljöorganisationer, varav två, Naturskyddsföreningen och …

När osanningar i media prisas Läs mer »