Tidningen Svensk Torv nr 3 2022

Att tänka rätt kan vara störst

Vi lever i en tid då medierna blivit en megafon till klimat- och miljörörelsen som i sin tur fått rollen som makthavare med expertens auktoritet. Det konstateras i en rapport från Näringslivets Medieinstitut som vi berättar om i detta nummer på sidan 6.

Jag kan inte låta bli att tänka på devisen över ingången till aulan i Universitetshuset i Uppsala där det står ”Tänka fritt är stort men tänka rätt är större”. Orden är ett citat från juristen Thomas Thorild som studerade i Uppsala på 1700-talet. Han var en kontroversiell tänkare som väckte debatt i sin samtid. Vad Thomas Thorild menade diskuteras fortfarande. Men man tror att ordet ”rätt” anspelar på att människan kan välja att göra både rätt och orätt mot sina medmänniskor och devisens ”rätt” syftar då på att tänka på det som gör gott för mänskligheten.

Radikala klimataktivister influerar allt från säsongens Idol till sjuktransporter som förhindras rädda liv. Det mest elementära i allt detta borde vara att aktionerna utgår från ”rätt” bild, det vill säga en sann och vetenskapligt bekräftad bild av situationen vad gäller klimatet och miljön.

Men så är inte fallet. Både de med statliga bidrag finansierade Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden samt de övriga fyra miljöorganisationerna liksom så gott som all mediebevakning utgår inte från detta i klimat- och miljödebatten.

Det är nämligen stor skillnad på hur och var återvätning görs samt på proportionerna från jord-, skogs- och torvbruk på de redan dikade torvmarkerna i Sverige. Torvbruket beskrivs som en ”klimatbomb” av public service-programmet Uppdrag Granskning i SVT, och även i andra medier som hakar på, trots att torv¬bruket endast bedrivs på mindre än 0,5 procent av Sveriges samtliga dikade torvmarker. Det motsva¬rar 12 000 hektar av 2,3 miljoner hektar. Denna ”bomb” måste ställas i relation till jordbruk och skogsbruk som bedrivs på 99,5 procent av Sveriges dikade torvmarker.

Hur kan SVT och övriga medier helt negligera att majoriteten av växthusgasutsläppen kommer från denna ”klimat-atombomb”? Svaret är enligt mig att varken miljörörelsen eller media orkar sätta sig in i frågan på ett initierat och neutralt sätt utan vill hellre att bilden av situationen ska vara som man tycker.

Alla som tänker ”rätt” och vill påtala sanningen möts av ett misstänkliggörande och osynliggörande vilket gör att en faktamässigt korrekt och bred debatt uteblir. Resultatet är att medborgarna blir skrämda, inte bara av aktivisternas aktioner utan även av denna (o)sanning.

Låt oss hoppas att det nya året 2023 blir början på att vi tänker ”rätt” det vill säga medmänskligt, där inga sanningar kvävs och alla fakta granskas vare sig de kommer från klimat- och miljörörelsen, media eller organisationer såsom vår och andra. Vi har forskningsunderlag och fakta bakom det vi påstår och vi tål att granskas. Med då måste det ske så att båda sidor hörs och även klimat- och miljöorganisationerna granskas på samma premisser så att en saklig och allsidig rapportering blir möjlig.

Ingrid Kyllerstedt
chefredaktör, ansvarig politik och kommunikation

Det här och mycket mer kan du läsa om i senaste numret av Tidningen Svensk Torv.
Ladda ner Tidningen Svensk Torv nr 3 2022 som pdf >>
Här kan du ladda ner och läsa senaste och tidigare nummer >>

Länkar