oktober 2018

Torven kan vara räddningen

Efter sommarens torka har torven varit en räddning för många inom både energi, odling och djurhållning. Det är hög tid att inse att torven kan vara en avgörande inhemsk råvara med unika egenskaper i klimat och säkerhetssammanhang. Gustav Melin, vd Svebio, framhåller i senaste numret av Bioenergi att andelen producerade bränslen som grot, salixflis, torv, stubbflis bör […]

Torven kan vara räddningen Läs mer »

Torvhistoria i Ljungby

Cirka 25 % av landytan i västra Kronobergs län består av moss- och myrmark. Ljungby är omgivet av en mängd såväl historiska som torvtäkter i bruk. Sven-Eve och Elisabet Johansson har gedigen kunskap om både torven och dess historia. Under deras inventeringar i länets torvmossar har de hittat många bortglömda torvmaskiner och torvrelaterade verktyg och

Torvhistoria i Ljungby Läs mer »

Stora Biokraft- och Värmekonferensen

Den 13-14 november 2018 är det dags för Stora Biokraft- och Värmekonferensen, Svebios årliga konferens med studiebesök och utställning, på Elite Stadshotellet i Växjö.  Hur ska fjärrvärmen klara framtidens krav? Fjärrvärmens roll är inte längre självklar. Den ifrågasätts av många kunder och möter hård konkurrens från billig el och värmepumpar.  Har fjärrvärmen stelnat i sina former, eller

Stora Biokraft- och Värmekonferensen Läs mer »

Torv är en viktig resurs som vi bör ta tillvara på enligt Sven-Erik Bucht

Landsbygdsminister* Sven- Erik Bucht  har svarat på fem angelägna frågor om torv via sin statssekreterare Elisabeth Backteman. Jordbruksverket har fått i upp­drag att kartlägga och utreda förutsättningarna för en enklare prövning av vattenbruksverk­samheter. Hur ser ministern på möjligheterna att göra samma sak för torvbruket som har samma problem?I januari 2018 fick en utredare i uppdrag

Torv är en viktig resurs som vi bör ta tillvara på enligt Sven-Erik Bucht Läs mer »

Det här krävs för att klara klimatet

Dagens åtgärder är långt ifrån inte tillräckliga för att klara klimatmålen. Energimyndighetens Sandra Lindström förklarar det viktigaste i den nya rapporten från FN:s klimatpanel IPCC. För att klara 1,5-gradersmålet måste de globala nettoutsläppen  minska med cirka 45 procent från 2010 års nivåer till 2030 för att sedan nå noll runt 2050. För att klara det

Det här krävs för att klara klimatet Läs mer »

IPCC och Svensk Torv har samsyn kring dränerad torvmark

Branschföreningen Svensk Torv har länge framfört sina tankar kring åtgärdspaket för dränerad torvmark. Det är glädjande och bra att IPCC, i sin specialrapport om 1,5 graders global uppvärmning, nu bekräftar att det är en del av lösningen. Rapporten som presenterades nyligen pekar på stora skillnader i konsekvenser vid 1,5 graders global uppvärmning jämfört med 2 graders global

IPCC och Svensk Torv har samsyn kring dränerad torvmark Läs mer »

Hasselfors Gardens finska ägare Vapo går samman med Nederländska BVB

Vapo är ett av Europas största företag för professionell odling och den största torvaktören i Europa. Vapo Oy är moderbolag åt det svenska bolaget Hasselfors Garden AB. Bolagens långa erfarenhet av professionell odling förs nu samman med förhoppning att den nya konstellationen, som kommer heta Kekkilä BVB Oy, ska kunna erbjuda attraktiva lösningar enligt den

Hasselfors Gardens finska ägare Vapo går samman med Nederländska BVB Läs mer »

En halv grad gör stor skillnad

Den 8 oktober presenterade FN:s klimatpanel IPCC sin specialrapport om 1,5 graders global uppvärmning. Den pekar på stora skillnader i konsekvenser vid 1,5 graders global uppvärmning jämfört med 2 graders global uppvärmning. Huvudbudskapet är att redan en 1,5 graders global uppvärmningen får allvarliga konsekvenser för många människor, för miljön och för ekosystemen. En hög klimatambition i

En halv grad gör stor skillnad Läs mer »

Viktig utredning för torvbranschen

Anpassad miljöprövning för en grön omställning På uppdrag av Miljö- och energidepartementet har en utredare sett över hur miljöprövningssystemet kan ändras för att främja investeringar som bidrar till en grön omställning samt hur miljöprövningsprocessen i övrigt kan bli mer effektiv. Utredningen lämnar ett antal förslag i syfte att göra miljöprövningsprocessen mer ändamålsenlig. Detta är en

Viktig utredning för torvbranschen Läs mer »

Framtidens klimat- och energipolitik – en strategi för långsiktig minskning av EUs växthusgasutsläpp

Branschföreningen Svensk Torv har svarat på EU-kommissionen enkät om en strategi för långsiktig minskning av växthusgasutsläpp inom EU. ​​​I vårt svar påpekar vi att utsläppen från dränerad torvmark måste beaktas och dränerad torvmark måste särskiljas från orörd torvmark. Dessutom ska torv inte ska ingå i EU ETS utsläppsrätter. Du som är medlem kan läsa hela vårt

Framtidens klimat- och energipolitik – en strategi för långsiktig minskning av EUs växthusgasutsläpp Läs mer »