IPCC och Svensk Torv har samsyn kring dränerad torvmark

Branschföreningen Svensk Torv har länge framfört sina tankar kring åtgärdspaket för dränerad torvmark. Det är glädjande och bra att IPCC, i sin specialrapport om 1,5 graders global uppvärmning, nu bekräftar att det är en del av lösningen.

Rapporten som presenterades nyligen pekar på stora skillnader i konsekvenser vid 1,5 graders global uppvärmning jämfört med 2 graders global uppvärmning. Här kan du läsa mer om rapporten på smhi.se. 

I rapporten finns efterbearbetning av dränerad torvmark med som en av åtgärderna för minskade växthusgasutsläpp. Se del ur rapporten på www.pnas.org här.
 
Att använda torv som bränsle har i miljösammanhang diskuterats under lång tid bland annat på grund av de koldioxidutsläpp som förbränningen ger upphov till. Torven lyftes dock tidigt fram som ett möjligt inhemskt bränsle med potential att ersätta importen av fossila bränslen.
 
Vi menar att torvskörd från dränerade marker kan ske på ett hållbart och klimateffektivt sätt så att vi både kan komma tillrätta med de stora växthusgasutsläppen från dränerade torvmarker som sker idag och bidra med inhemsk råvara med unika egenskaper i klimat- och säkerhetssammanhang.
Läs artikeln Branschföreningen Svensk Torv skrev i början av året om rapporten och tor­vens klimatpåverkan på vår hemsida här.

I somras presenterades Profus rapport om energitorvens klimatpåverkan i ett utvidgat systemperspektiv. Rapporten togs fram på uppdrag av Svensk Torv, Torvforsk och Neova. Här kan du läsa om rapporten om energitorvens klimatpåverkan på Profus hemsida. 

Här kan du ladda ner hela rapporten: Klimatpåverkan från energitorv ur ett systemperspektiv på vår hemsida.

Länkar