november 2022

Svensk Torv manifesterar torvbrukets viktiga roll för Sverige i tre remissvar

Branschföreningen har svarat på tre olika remisser. De handlar om klimaträttsutredningen som bland annat fokuserar på att platsvalet ska klimatanpassas,  prövning och omprövning – en del av den gröna omställningen samt restaurering av natur. Rätt för klimatet – SOU 202221, Klimaträttsutredningen Klimaträttsutredningen handlar bland annat fokuserar på att platsvalet ska klimatanpassas. Detta stöttar Svensk Torv …

Svensk Torv manifesterar torvbrukets viktiga roll för Sverige i tre remissvar Läs mer »

Forskare uttalar sig om om vikten av ett hållbart skogsbruk i EU

550 forskare skriver under ett öppet brev till lagstiftarna i kommissionen, rådet och EU-parlamentet. De vill uppmärksamma EU på den väl dokumenterade forskningen som talar för ett hållbart nyttjande av skogen som resurs. Bland annat skriver forskarna att ett hållbart skogsbruk som håller virkesförrådet konstant, använder tillväxten till träprodukter och energi – är klimatsmart. De …

Forskare uttalar sig om om vikten av ett hållbart skogsbruk i EU Läs mer »