Forskare uttalar sig om om vikten av ett hållbart skogsbruk i EU

550 forskare skriver under ett öppet brev till lagstiftarna i kommissionen, rådet och EU-parlamentet. De vill uppmärksamma EU på den väl dokumenterade forskningen som talar för ett hållbart nyttjande av skogen som resurs.

Bland annat skriver forskarna att ett hållbart skogsbruk som håller virkesförrådet konstant, använder tillväxten till träprodukter och energi – är klimatsmart. De belyser också skogen och skogsbrukets roll för klimatet, men även för den biologiska mångfalden. Om vi slutar skörda träd, planar också tillväxten i skogarna ut och kolsänkan närmar sig noll, menar forskarna.
Läs mer i pressmeddelandet från Svebio.

Genom ett aktivt skogsbruk med gallringar och föryngringar, kan vi både öka virkesproduktionen, energi från biomassa och binda mer kol från atmosfären. Foto: Pixabay
Genom ett aktivt skogsbruk med gallringar och föryngringar, kan vi både öka virkesproduktionen, energi från biomassa och binda mer kol från atmosfären. Foto: Pixabay
Länkar