juni 2021

Torvexporten har fått en egen plats i Falkenbergs hamn

Neova har satsat påatt bygga en egen anläggning för att kunna hantera exporten av torv från Falkenbergs hamn.   – Det kommer göra hanteringen effektivare och påsikt kan vi bygga ut med en packningslina i hallen intill kajen, säger Leif Olsson, produktchef växttorv, Neova. Svensk Torvs medlemsföretag Neova är Skandinaviens största torvproducent och exporten av torv […]

Torvexporten har fått en egen plats i Falkenbergs hamn Läs mer »

KSLA Nytt 2-2021

Sommarnummret av KSLA Nytt med fokus på skog är ute nu.Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därtill knuten verksamhet. Ur innehållet: Biologisk mångfald i skogen – vad behöver vi veta? EU:s taxonomi för hållbara investeringar riskerar motverka sitt syfte

KSLA Nytt 2-2021 Läs mer »

Solcellsparker ger stora klimatvinster och sparar mark

Att anlägga solcellsparker på dikade torvmarker efter avslutad skörd kan vara en alternativ efterbehandlings­metod.– Avslutade torvtäkter lämpar sig utmärkt för solcellsparker eftersom det krävs så stora markytor, helst 25 hektar och större, säger Andreas Brännström på Better Energy Sweden AB. Better Energy är ett nordeuropeiskt solenergibolag som är specialiserat på stora markbaserade solcellsanlägg­ningar.   – Vi

Solcellsparker ger stora klimatvinster och sparar mark Läs mer »