KSLA Nytt 2-2021

Sommarnummret av KSLA Nytt med fokus på skog är ute nu.
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därtill knuten verksamhet.

Ur innehållet:

  • Biologisk mångfald i skogen – vad behöver vi veta?
  • EU:s taxonomi för hållbara investeringar riskerar motverka sitt syfte
  • Skogens skyttegravskrig kräver bättre dialogprocesser och tydligare beslut
  • Möte om skogsskador med kungligt deltagande
  • EU öppnar upp för lagändringar gällande gensaxen
  • Stiftelsen Svenska Lantbruksveckans fond främjar de gröna näringarnas ställning i samhället genom bidrag till aktiviteter som gäller jord, skog eller trädgård.
  • Rapport från KSLA:s mentorskapsprogram

KSLA Nytt & Noterat publiceras endast digitalt. Här hittar du den

Länkar