maj 2023

EU-förslaget om nettonoll-industri har missat bioenergin

Viktigt meddelande från Svenska Bioenergiföreningen– agera senast den 1 juni! Energisektorn påverkas alltmer av beslut som fattas av EUs olika institutioner i Bryssel. Som Svebio skrivit om i pressmeddelande den 19 maj är de och Bioenergy Europe inte nöjda med det nuvarande EU-förslaget om nettonoll-industri. De anser att man missat potentialen inom de flesta bioenergiområden, […]

EU-förslaget om nettonoll-industri har missat bioenergin Läs mer »

Träff för torvproducenter i augusti

Den 9 – 11 augusti anordnas BPPF 2023, 21:a Baltic Peat Producers Forum i Tallinn. På programmet står diskussioner och nya data som ska ge en bredare bild av på en bredare bild av torvnäringen och vad som händer inom innovation, trender och vetenskap. Forumet kommer som alltid att innehålla regionala uppdateringar, sociala programpunkter, branschutställningar

Träff för torvproducenter i augusti Läs mer »

Efterbehandling stoppar utsläppen

Det krävs alltid efterbehandling på avslutade torvtäkter i Sverige. Det är ett lagkrav i Miljöbalken och gynnar både markägarnas fastigheter, klimatet och miljön samt skapar stora möjligheter för en rik flora och fauna i landskapen. Efterbehandlingen bekostas och verkställs av den som har fått tillståndet. Verksamhetsutövaren måste avsätta medel för efterbehandlingsåtgärder, vilka fastslås av myndigheterna,

Efterbehandling stoppar utsläppen Läs mer »