Torven har en central roll i våra liv

En stor del av de grönsaker och blommor du köper i affären har odlats med hjälp av torv.

De har alla börjat sitt liv i en liten plugg fylld med torv i ett växthus för att sedan planteras om i större krukor eller på friland där de växer till sig för att sedan skördas och säljas.

Enligt Jordbruksverkets statistik (år 2020) odlas i Sverige totalt 2,4 miljoner plantor av vanliga grönsaker som grönkål, kål, sallad och selleri och en hel del av dem har börjat sitt liv i en torvkub. Men även 58 miljoner plantor av färska örter och sallat som odlas i växthus. 326 ton jordgubbar och 25 ton hallon odlas och det blir allt vanligare att dessa odlas i tunnlar med torv som odlingssubstrat. Därtill kommer 94 miljoner krukväxter och utplanteringsväxter som julstjärnor, pelargoner, penséer samt lökar som hyacinter, påsklilja och amaryllis. Även träden, buskarna och blommorna i parker och alla andra utemiljöer har odlats fram i torv, 17 miljoner plantskoleväxter odlas fram i Sverige. I tillägg kommer även en stor import av både plantskoleväxter, krukväxter och grönsaker som troligen odlats i torv från Sverige som exporterats som råvara eller färdigt odlingssubstrat.

Hasselfors Garden
Foto: Hasselfors Garden

Torven har en unik förmåga att behålla fuktigheten vilket gör att det går åt mindre vatten, mindre växtnäring och många gånger inga växtskyddsmedel alls vid odlingen. Torv spar många andra resurser och ger en säker skörd.

Skogen som ger byggnadsvirke och energi har börjat sitt liv som små plantor odlade i torv. I Sverige är skogsindustrin helt beroende av de 380 miljoner plantor som gror i torvbaserad jord och växer till sig i växthus och på friland för att därefter planteras ut i skogen.

Grisarna som ger kotletten på tallriken har bökat och ätit järnberikad torv som gör att de håller sig friska och inte behöver någon antibiotika. Grisar, liksom hästar och kor mår bra av att stå på strötorv. Den är antibakteriell och bra för djurens hovar/klövar. Strötorven gör också att stallmiljön blir bättre för både människor och djur eftersom torven binder ammoniaken från djurens urin vilket minskar utsläppen i luften. Istället hamnar kvävet på åkern där det ger växtkraft till nya stora skördar.
Ja, torv har en mycket större betydelse i ditt liv än du tror. Förutom odling och djurhållning används den för att tillverka läkemedel och vid sanering av exempelvis olja i havet eftersom den både är utan tillsatser och har en mycket god absorptionsförmåga.

Foto: Raatec
Foto: Raatec

I Sverige har vi gott om torv och med ett hållbart torvbruk kommer det alltid att finnas torv för en säker matproduktion, plantproduktion till skogsbruket och till gröna stads- och hemmamiljöer. Dessutom ger torven som strö en god stallmiljö med friskare djur och en hög-värdig gödsel.
Källa: Jordbruksverket 

Foto: Johan Funke
Foto: Johan Funke
Länkar