Träff för torvproducenter i augusti

Den 9 – 11 augusti anordnas BPPF 2023, 21:a Baltic Peat Producers Forum i Tallinn. På programmet står diskussioner och nya data som ska ge en bredare bild av på en bredare bild av torvnäringen och vad som händer inom innovation, trender och vetenskap. Forumet kommer som alltid att innehålla regionala uppdateringar, sociala programpunkter, branschutställningar och intressanta studiebesök.
Läs mer om programmet och anmäl dig.

Länkar