EU-förslaget om nettonoll-industri har missat bioenergin

Viktigt meddelande från Svenska Bioenergiföreningen
– agera senast den 1 juni!

Energisektorn påverkas alltmer av beslut som fattas av EUs olika institutioner i Bryssel. Som Svebio skrivit om i pressmeddelande den 19 maj är de och Bioenergy Europe inte nöjda med det nuvarande EU-förslaget om nettonoll-industri.

De anser att man missat potentialen inom de flesta bioenergiområden, värme, kraftvärme, biodrivmedel, pellets för hushåll och industri, biokol för stålindustri, man kommenterar endast biogas och bio-CCS. Detta trots att bioenergi redan nu är Europas största förnybara energislag. Kunskapen om och inställningen till bioenergi måste helt enkelt bli bättre inom EU administrationen. Därför uppmanar de nu alla inom branschen att agera senast den 1 juni genom att skriva under ett öppet brev till EUs beslutsfattare.

Här hittar du mer information från Svebio, brevet och information om hur du skriver under.

Länkar