Torvexporten har fått en egen plats i Falkenbergs hamn

Neova har satsat påatt bygga en egen anläggning för att kunna hantera exporten av torv från Falkenbergs hamn.
   – Det kommer göra hanteringen effektivare och påsikt kan vi bygga ut med en packningslina i hallen intill kajen, säger Leif Olsson, produktchef växttorv, Neova.

Svensk Torvs medlemsföretag Neova är Skandinaviens största torvproducent och exporten av torv från Falken­bergs hamn uppgår till 250 000 kubikmeter torv per år. Torven exporteras främst till Tyskland och Nederlän­derna.

Nu har Neova investerat 4,5 miljoner kronor i en ny anläggning med en stor maskin som skiktar torven från stenar och pinnar. Den lösa torven transporteras sedan in i fraktbåtarnas lastutrymme med hjälp av en lyftkran som har en jättelik skopa på11 kubikmeter. Lastningen till ett fartyg tar cirka en dag. En person ska anställas för att sköta driften av torvanläggningen. Den står i en i en 1 200 kvadratmeter stor hall som Neova hyr av Falken­bergs Terminal, ett privatägt företag som har verksamhet i Falkenbergs hamn.

Peter Sevholt visar torvanläggningen.
Peter Sevholt visar torvanläggningen.

– Det tar upp till en dag för att lasta en båt med torv. I och med denna satsning, förklarar Peter Sevholt, vd, Fal­kenbergs Terminal och fortsätter:
   – Oftast brukar godshanteringen låta en hel del, men det ovanliga med torvhanteringen är att den är så tyst.
   Det är en av anledningarna till att skrothanteringen nu fått flytta längre ut i hamnen för att ge plats åt Neovas hall som kan stå nära bostäderna i närheten eftersom den inte bullrar.

Falkenberg Terminal äger lagerlokalerna och sköter drif­ten av godset och transporterna i hamnen. Torv är ett av 15-20 olika produkter som hanteras av företaget.
   – Vår specialitet är tredjepartslogistik vilket betyder att våra kunder, liksom Neova, hyr lagerplatser för sitt gods av oss för att sedan transportera det vidare med fartyg, säger Peter Sevholt. 

Ovan: Leif Olsson Foto: Privat

– När vi nu har både en egen hall och en anläggning för att hantera torven så är vi väl förberedda på att kunna möta det ökande intresset för att odla livsmedel och blommor i EU. Det märks att odlingsintresset blivit större i samband med coronapandemin som verkligen fått oss att inse hur sårbara vi är om vi inte har en säker livsmed­elsförsörjning. Och i det sammanhanget är torv nödvän­dig, säger Leif Olsson.

Text: Ingrid Kyllerstedt
Foto: Falkenberg Terminal

Den lösa torven i hamnens hallterminal lyfts på båten med en lyftkran och en jättelik skopa.
Den lösa torven i hamnens hallterminal lyfts på båten med en lyftkran och en jättelik skopa.

Länkar