Hasselfors Gardens finska ägare Vapo går samman med Nederländska BVB

Vapo är ett av Europas största företag för professionell odling och den största torvaktören i Europa.

Vapo Oy är moderbolag åt det svenska bolaget Hasselfors Garden AB. Bolagens långa erfarenhet av professionell odling förs nu samman med förhoppning att den nya konstellationen, som kommer heta Kekkilä BVB Oy, ska kunna erbjuda attraktiva lösningar enligt den växande globala trenden med lokalt producerad mat, attraktiva grönytor och hållbar skötsel av färskvattenresurser.

Läs mer på Hasselfors Gardens hemsida >>

Länkar