Framtidens klimat- och energipolitik – en strategi för långsiktig minskning av EUs växthusgasutsläpp

Branschföreningen Svensk Torv har svarat på EU-kommissionen enkät om en strategi för långsiktig minskning av växthusgasutsläpp inom EU.

​​​I vårt svar påpekar vi att utsläppen från dränerad torvmark måste beaktas och dränerad torvmark måste särskiljas från orörd torvmark. Dessutom ska torv inte ska ingå i EU ETS utsläppsrätter.

Du som är medlem kan läsa hela vårt svar på medlemmarnas inloggningssida.

Länkar