Det här krävs för att klara klimatet

Dagens åtgärder är långt ifrån inte tillräckliga för att klara klimatmålen. Energimyndighetens Sandra Lindström förklarar det viktigaste i den nya rapporten från FN:s klimatpanel IPCC.

För att klara 1,5-gradersmålet måste de globala nettoutsläppen  minska med cirka 45 procent från 2010 års nivåer till 2030 för att sedan nå noll runt 2050. För att klara det måste länderna snabbt stärka sina klimatlöften. Säger Sandra Lindström i en  artikel i Energimyndighetens tidning Energivärlden.

Läs hela artikeln här >> 

Länkar