Viktig utredning för torvbranschen

Anpassad miljöprövning för en grön omställning

På uppdrag av Miljö- och energidepartementet har en utredare sett över hur miljöprövningssystemet kan ändras för att främja investeringar som bidrar till en grön omställning samt hur miljöprövningsprocessen i övrigt kan bli mer effektiv. Utredningen lämnar ett antal förslag i syfte att göra miljöprövningsprocessen mer ändamålsenlig.

Detta är en viktig fråga för branschföreningen och en förenklad miljöprövning är önskvärd. I början av året pratade vi med Monica Daoson, rådman vid mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt, som då hade utsetts till utredare. Vi kommer nu att gå igenom utredningens förslag och lämna våra synpunkter.
 
Läs om utredningen på regeringens hemsida >>

Läs artikeln med Monica Daoson från februari i år >>
 

Nygårdsmossen
Nygårdsmossen
Länkar