Stora Biokraft- och Värmekonferensen

Den 13-14 november 2018 är det dags för Stora Biokraft- och Värmekonferensen, Svebios årliga konferens med studiebesök och utställning, på Elite Stadshotellet i Växjö. 

Hur ska fjärrvärmen klara framtidens krav?

Fjärrvärmens roll är inte längre självklar. Den ifrågasätts av många kunder och möter hård konkurrens från billig el och värmepumpar. 

  • Har fjärrvärmen stelnat i sina former, eller har den förmåga att utvecklas och anpassas till nya krav och behov? 
  • Hur skapas mervärde med fjärrvärme? 
  • Fungerar konceptet med lågtemperaturnät?  
  • Hur lockar man kvinnor och ungdomar till en bransch med starkt manlig dominans, där medelåldern bland medarbetarna på många håll är hög?

Landskapsarkitekterna Ingrid Zetterlund och Rut Näsman kommer att berätta mer om mänskliga mervärden av värme och ljus i utemiljön – vad har det för betydelse med fjärrvärmeuppvärmda bänkar när det är kallt och mörkt? Under dagen får vi också höra om projekt inom fjärrvärmenät – lågtempererade, digitaliserade och värme och kyla i samma nät.

Missa inte heller att lyssna på Emma Thornberg från Regeringskansliet som berättar om regeringens fortsatta arbete med systemgränsfrågan och jämställdhet. 

Läs mer och anmäl dig på svebio.se >>

Länkar