Månad: oktober 2018

Lämna synpunkter till EU om minskning av växthusgasutsläppen

Alla medlemsföretag uppmanas att lämna synpunkter på inriktningen för EU:s strategi för långsiktiga minskningar av växthusgasutsläppen. Europakommissionen har öppnat ett samråd kring detta och bjuder in såväl privatpersoner, företag och näringsliv som andra organisationer till att lämna in synpunkter senast den 9 oktober 2018. Klicka här för att fylla i webbenkäten. >>Det tar ca 20 …

Lämna synpunkter till EU om minskning av växthusgasutsläppen Läs mer »

Forskningsrapport om samförbränning

TorvForsk har finansierar en forskningsrapport om torv och sameldning. ”Torv som sameldningsbränsle/ additiv till biobränslen för att minska askrelaterade problem i värme-/kraftvärmeverk – En sammanställning av kunskapsläget ”. Rapporten är skriven av Marcus Öhman vid Luleå tekniska universitet (avd. energivetenskap) och Christof­fer Boman vid Umeå universitet (TFE/TEC-Lab) och utgiven vid Luleå Tekniska Universitet. Ett flertal kraftvärmeanläggningar i Sverige och Finland sameldar …

Forskningsrapport om samförbränning Läs mer »