Lämna synpunkter till EU om minskning av växthusgasutsläppen

Alla medlemsföretag uppmanas att lämna synpunkter på inriktningen för EU:s strategi för långsiktiga minskningar av växthusgasutsläppen. Europakommissionen har öppnat ett samråd kring detta och bjuder in såväl privatpersoner, företag och näringsliv som andra organisationer till att lämna in synpunkter senast den 9 oktober 2018.

Klicka här för att fylla i webbenkäten. >>
Det tar ca 20 minuter att fylla i enkäten.
 
Har du frågor om samrådet och enkäten går det bra att höra av sig till:
Johannes Morfeldt
Departementssekreterare
Klimatenheten
Miljö- och energidepartementet
08-405 11 12
072-544 29 79
johannes.morfeldt@regeringskansliet.se
www.regeringen.se

Gråtängarna
Gråtängarna
Länkar