En halv grad gör stor skillnad

Den 8 oktober presenterade FN:s klimatpanel IPCC sin specialrapport om 1,5 graders global uppvärmning. Den pekar på stora skillnader i konsekvenser vid 1,5 graders global uppvärmning jämfört med 2 graders global uppvärmning.

Huvudbudskapet är att redan en 1,5 graders global uppvärmningen får allvarliga konsekvenser för många människor, för miljön och för ekosystemen. En hög klimatambition i närtid med utsläppsminskningar är avgörande för att hantera både klimatfrågan och hållbar utveckling på bred front.

Ett av huvudbudskapen i rapporten är att vi redan ser konsekvenser av en grads global uppvärmning, bland annat i form av mer extremväder, stigande havsnivåer och minskande havsis i Arktis.

För att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader krävs långtgående förändringar utan motstycke, ur alla samhällsperspektiv, menar IPCC.

Materialet från IPCC presenterades vid ett event i Stockholm under förmiddagen den 8 oktober. Experter från SMHI, Naturvårdsverket och Energimyndigheten beskrev klimatfrågan ur ett svenskt perspektiv. Även klimatminister Isabella Lövin medverkade.
 
Inom branschföreningen arbetar vi för att Naturvårdsverket och myndigheter ska ta till sig torven i detta sammanhang och förstå att torven är en möjlighet. Torvskörd från dränerade marker kan ske på ett hållbart och klimateffektivt sätt. Vi kan både komma tillrätta med de stora växthusgasutsläppen från dränerade torvmarker som sker idag och bidra med inhemsk råvara med unika egenskaper i klimat- och säkerhetssammanhang.
 
Läs mer om FN:s klimatpanel IPCCs specialrapport om 1,5 graders global uppvärmning >>

Ett sjuttiotal personer deltog vid presentationen av IPCC:s specialrapport i Naturvårdsverkets lokaler i Stockholm den 8 oktober.
Ett sjuttiotal personer deltog vid presentationen av IPCC:s specialrapport i Naturvårdsverkets lokaler i Stockholm den 8 oktober.
Länkar