Raatec vann silver i Elmia Lantbruk Innovation Award för MCP Torv

Det kan bli kostsamt att få in smitta i sin grisbesättning och det ställer krav på skötsel och bra insatsvaror. För att möta framtida krav på foderhygien och djurhälsa för gris har MCP Torv utvecklats.

MCP Torv är en ny typ av värmebehandlad torv som är fri från smittoämnen. MCP Torv är först i världen med den nya tekniken att värmebehandla torv till 90 grader. Torven pastöriseras och den höga temperaturen tar därmed död på smittoämnen.
Detta har Elmia Lantbruk belönat med silver i Elmia Lantbruk Innovation Award. Det är en utmärkelse som lyfter ny och innovativ teknik inom jordbruk och animalieproduktion. De produkter som får utmärkelsen anses vara så intressanta att de bidrar till att utveckla det svenska lantbruket.

MCP Torv används till uppfödning av grisar. Torven är fiberrik och har lågt pH och är bra för grisarnas mage och tarmsystem, den stimulerar dessutom grisens naturliga beteende att rota och böka i jorden.

Till MCP torv används enbart blocktorv som är en högkvalitativ torv vilket är viktigt för att grisarna inte ska bli smittade av salmonella och andra sjukdomar. Torven processas dessutom, vilket innebär att riskerna elimineras ytterligare för att grisarna ska bli smittade.

Blocktorven skärs ut i block ca 10 centimeter under ytan, den ligger sedan bara öppet en kort stund innan den täcks med plast tills den ska processas. Det innebär att den inte utsätts för yttre påverkan och blir väldigt hygienisk till skillnad mot frästorv och harvtorv som ligger öppet på mossen och kan bli förorenad av fekalier från såväl grisar som fåglar. Värmebehandlingen sker i säckar på pall och håller sig därefter helt hygienisk från att den processats tills att kunden öppnar säcken på gården.
– Utmärkelsen betyder mycket för oss, det är ett viktigt erkännande av torven och våra kunder i Europa tycker att detta är fantastiskt intressant, säger Thomas Merlöv på Raatec.

Thomas Merlöv, Raatec

Thomas menar att det är viktigt att ha kontroll på allt som tas in i stallet. Den utvecklade metod att värmebehandla torven har inneburit att företaget nu har export till Portugal, Belgien, Holland och Danmark och flera länder är på gång.
I Sverige får man varken använda antibiotika eller zink som tar död på bakterierna i magen. När man använder zink går 99 % ut i gödslet som då inte kan användas där man odlar spannmål till mat eftersom det blir för mycket tungmetall i marken.

Raatec kommer att göra en filmserie om torvens egenskaper och varför den blivit så populär bland grisuppfödare. Bland annat kommer Per Wallgren som är professor och statsveterinär med svensk och europeisk specialistkompetens i grissjukdomar att medverka i filmerna.

Raatec har tidigare gjort en filmserie med Leif Göransson, agr. dr. i husdjurens utfodring och vård som har bakgrund inom produktutveckling och foderförsök vid såväl SLU som hos Lantmännen. Filmerna finns att se på Raatecs hemsida för den som vill veta mer.
– Vi måste sprida kunskap bland annat till våra politiker, över 90 % av befolkningen vill fortfarande ha kött och vi vill ha så bra kött som möjligt och då är torven oslagbar som fodertorv, avslutar Thomas.

Mer information hittar du på: raatec.com

Raatec
Länkar