Utan torv fryser vi i vinter

Risken att vi kommer frysa i vinter är stor. Energikrisen har resulterat i en stor brist på biobränsle till fjärr och kraftvärmeverken i hela Sverige. Svenska Kraftnät har uppmanat bolagen att använda alla biobränslen som finns att tillgå. Trots att det finns fossilfri, inhemsk torv importeras istället fossil olja till Energimyndighetens beredskapslager.

I en artikel av Svenolof Karlsson i Second Opinion, en digital informationsplattsform som drivs av Energiföretagen, skriver han att ”Heleneholmsverket inför vintern fått tillstånd att köpa in 30 000 kubikmeter olja”. Han analyserar i artikeln ENTSO-E:s vinterrapport (European Network of Transmission System Operators). Hans slutsats är att ”… brist på kol för kraftverken i Tyskland och Polen inte leder till risk för elbrist främst i de länderna, utan i Frankrike och Sverige. Alltså: Kolbrist i Tyskland ökar risken för elbrist i Sverige. Slutsatsen är rimligtvis att Sverige inte i samma grad som grannländerna har vidtagit kompenserande åtgärder när elproduktion i det egna landet lagts ned.”

– För Branschföreningen Svensk Torv är detta obegripligt. Energitorven är inhemsk, lagringsbar och fossilfri och finns nära järnväg och anläggningarna. Dessutom har den stora samförbränningsfördelar. En viktig sådan är att energieffekten blir upp till 20 procent större när torv och trädbränsle eldas tillsammans, förklarar Rita Larsson, vice ordförande Branschföreningen Svensk Torv.

– Utan torv är risken är stor att vi kommer frysa i vinter, säger hon.
Branschföreningen Svensk Torv har träffat ledningen för Energiföretagen och Svebio för att informera om risken att Sverige snart står helt utan råvaran torv och vad detta innebär för fjärr- och kraftvärmen.

– Ett konkret resultat av dessa möten är att både Energiföretagen och Svebio stödjer uppmaningen att torv måste klassificeras som ett beredskapsbränsle, säger Rita Larsson.

– Det behövs ett politiskt agerande snarast. Finland har redan fyllt sina beredskapslager med både inhemsk torv och importerad, svensk torv. Denna svenska torv borde istället hamna i Sveriges beredskapslager, säger Rita Larsson.

Second Opinion är en digital informationsplattform som branschföreningen Energiföretagen Sverige står bakom. Syftet är att samla alla som kan bidra med mer fakta och perspektiv på energifrågor som inte får plats i vanliga nyhetsmedier. Second Opinion gör intervjuer och erbjuder de som vill bidra till kunskaper och debatt en möjlighet att få texter publicerade.
second-opinion.se

Utan torv fryser vi i vinter. Foto: Lightfield Studios
Foto: Lightfield Studios
Länkar