Julbrev från Branschföreningen Svensk Torv

Våra frågor är livsviktiga – för mat och värme

Det gångna året har Branschföreningen Svensk Torv, trots mindre personalresurser än någonsin faktiskt åstadkommit mer än någonsin.

Vi har fått upp torvbruket i Riksdagen genom flera kommittémotioner, det vill säga motioner som ett helt parti står bakom, ministerfrågor, möten med utskottsledamöter, Regeringskansliet och myndigheter så som Naturvårdsverket och Energimyndigheten. Vi har skrivit remissvar och träffat ledningen för flera organisationer, senast Svebio och Energiföretagen som ställer sig bakom vårt upprop att energitorv är ett beredskapsbränsle, Vi har skrivit debattartiklar och nyheter via tidning, hemsida och sociala kanaler. Vi har även bedrivit ett aktivt EU-arbete genom Peat Alliance och Growing Media Europe – GME.

Överallt har vårt budskap varit: Torv och torvbruket måste värnas för utan torv hotas Sveriges livsmedels- och energiförsörjning samt en fortsatt god djurhållning.

Inför det nya 2023 fortsätter arbetet med att bemöta den omfattande desinformationen som branschen utsätts för. Inte minst politiker och myndigheter måste uppdatera sina kunskaper. Att de fattar beslut på korrekt, neutralt och aktuellt faktaunderlag och inte på förutfattade meningar borde vara en självklarhet. Men så är det inte.

Rita, Ingrid och Pia
Rita Larsson, Vice ordförande, Ingrid Kyllerstedt, Ansvarig politik & kommunikation, Pia Holmberg, Ordförande

Under 2023 ska vi fortsätta arbeta för att torvfrågorna behandlas korrekt. Krisen vi just nu befinner oss i kan paradoxalt nog bli till vår hjälp att inse hur livsnödvändig torven är.
God Jul och Gott Nytt år!
önskar
Branschföreningen Svensk Torv

Att tänka rätt kan vara störst

Vi lever i en tid då medierna blivit en megafon till klimat- och miljörörelsen som i sin tur fått rollen som makthavare med expertens auktoritet. Det konstateras i en rapport från Näringslivets Medieinstitut som vi berättar om i senaste numret av Tidningens Svensk Torv.

Tidningen Svensk Torv nr 3 2022

I tidningen kan du också läsa om kommittémotioner som yrkar på att torvbruket och torv ska stödjas och bevaras. Vi berättar också om den omfattande enkät vi genomfört för att kartlägga vad som produceras med svensk växttorv och om Growing Medias diskussion i Eruopaparlamentet om odlingssubstratens roll.

Här kan du läsa ledaren ur senaste numret.
Här kan du ladda ner hela tidningen.

Hushåll med våra naturresurser och tillvarata torven före återvätning

naturresurserBranchföreningen Svensk Torv bedriver ett aktivit arbete och bevakar utredningar och skriver remissvar där vi ger fakta och synpunkter på förslag som ofta kan få stora konsekvenser för medlemsföretagen.

Alla remissvar kan du läsa på hemsidan. Höstens remissvar handlade om klimaträtten, miljöprövningar och EU:s förslag till restaurering av natur.

god jul
Länkar