Remisseminarium inför Färdplan el

Den 30 augusti bjuder Energiföretagen Sverige och Fossilfritt Sverige in till ett remisseminarium i Stockholm för ”Färdplan el – för ett fossilfritt Sverige”.
Syftet är att få med olika perspektiv i det fortsatta arbetet. Seminariet kommer även webbsändas.

För arbetet med att ta fram Färdplan el har forskningsprojektet NEPP (North European Energy Perspectives Project) tagit fram en underlagsrapport ”Energiföretagens Färdplan fossilfri el – analysunderlag”. På seminariet presenteras rapporten med scenarier för elanvändningen 2045, tre olika fossilfria produktionsscenarier med behov av nätkapacitet, systemkostnader och klimatpåverkan. Därefter kommenterar olika samhällsaktörer rapporten och ger inspel till det fortsatta arbetet: Vad krävs för att vi ska kunna möta det fossilfria samhällets ökade efterfrågan på el med leveranssäker, konkurrenskraftig fossilfri el?

Här kan du läsa mer om seminariet och anmäla dig >>

Länkar