Tre nya arbetsgrupper i föreningen

Under året har tre arbetsgrupper, öppna för alla medlemsföretag, bildats. En samlar energitorvföretagen, en är för växttorvföretagen och den tredje gruppen hanterar juridiska- och tillståndsfrågor.

Branschföreningen Svensk Torv har påbörjat ett nytt arbetssätt för att kunna påverka och informera ännu mer effektivt om svensk hållbar torv och dess viktiga roll för den gröna näringen samt klimat, miljö och energi.

Det finns en grupp för energitorv som vill sprida vikten av att torv finns med i det svenska bioenergisystemet eftersom torv är en råvara som kompletterar trädbränslet på ett avgörande sätt i landets fjärr- och kraftvärmesystem.
Den andra gruppen hanterar växttorvfrågorna och samlar de medlemsföretag som skördar torv och producerar torvbaserad jord och torv som används som strö inom djurhållningen. Även inom detta område har den svenska torvråvaran en avgörande betydelse, både i form av en inhemsk produkt inom den gröna näringen och som exportråvara till länder inom odlingssektorn där inte samma hållbara torvbruk kan bedrivas som i Sverige.
Den tredje gruppen hanterar juridiska frågor och här är täkttillståndsfrågorna viktiga eftersom det finns uppseendeväckande stora regionala skillnader på en tillståndsgivning som ska vara likartad för hela Sverige. Även den nya fastighetstaxeringen på torvtäkter är en fråga för juridiska arbetsgruppen.

Vill du veta mer om vad grupperna arbetat med så finns rapporter från respektive arbetsgrupp på inloggningssidan för medlemmar. Vill du anmäla ditt intresse för att få inbjudningar och möjlighet att delta i en eller flera arbetsgrupper? Mejla respektive kontaktperson nedan eller kansliet på info@svensktorv.se

Kontaktpersoner i arbetsgrupperna:

Energitorvgruppen, Fredrik Borg Dunge, Neova, info@svensktorv.se

Växttorvgruppen, Pia Holmberg, Hasselfors  Garden, pia.holmberg@hasselforsgarden.se

Juridiska gruppen, Rita Larsson, Neova, rita.larsson@neova.se

Länkar