Slutreplik på Debattartikel i Land Lantbruk 1 september 2023

Åsiktsstyrd forskning är också en samhällsfara

Torven är hållbar och oersättlig så som läget ser ut idag. De två forskarna från Göteborgs universitet framför samma inkorrekta termer och desinformation som militanta aktivister brukar göra. Det skriver Ingrid Kyllerstedt, branschföreningen Svensk Torv, i en debattartikel.

Torven är hållbar och oersättlig så som läget ser ut idag. De två forskarna från Göteborgs universitet framför i sin replik samma inkorrekta termer och desinformation som militanta aktivister brukar göra. Detta skapar ingen förtroendefull situation utan i stället en onödig polarisering för en grön näring.

Faktum är att torvbruket gör betydelsefulla kolinbindande åtgärder för framtida generationer, i form av efterbehandlingar med biologisk mångfald och våtmarker. Välkomna ut och se verkligheten, där torven är en värdefull naturprodukt från redan skadade torvmarker, som gör att vi kan odla hälsosam mat och prydnadsväxter. Och, torvbruket dikar inte ut utan använder endast befintliga redan avvattnade markområden.

Torv är en hållbar naturresurs eftersom den är hårt reglerad samtidigt som vi vet att torv nybildas hela tiden med volymer som är 10–20 gånger högre än uttaget.
För att bedöma hållbarhet behöver vi se helheten med fler aspekter än klimatavtrycket i form av koldioxid. Många av FNs 17 mål och EUs gröna mål uppfylls också med hjälp av torv som odlingssubstrat. Det ger skogsplantor för kolinbindande gröna skogar, buskar och träd för grönare städer, jordförbättring och bättre cirkulation av näringsämnen i jordbruket samt möjlighet till en resurseffektiv plantproduktion. Det i sin tur ger mat på tallriken och välbefinnande.

Vi behöver komposter som komplement till torven i odlingssubstraten i framtiden. Men att det går att odla i egen kompost hemma innebär inte med automatik att kompost är en fullgod ersättare för torv. Tillgången på kompost är begränsad, och vad är kompost? Kompost är inget enhetligt och har många nya risker.

Det är viktigt att ersättningsmaterialen inte ger nya problem. Samtidigt behöver de vara lika säkra för växter, människor och miljö. Men som tur är finns det ett unikt material som kan förädla många inte helt fullgoda material till användbara produkter – det är torv! Torven lättar upp tunga material och späder ut höga näringshalter, bekämpningsmedelsrester, synliga och osynliga föroreningar. Tänk så bra att kunna nyttiggöra dessa material i stället för att de ligger och läcker koldioxid till ingen nytta när de bryts ner.

Basen för företagsamheten är självklart att ha en lönsam affär med efterfrågade produkter, produkter som fungerar effektivt för ändamålet. Varför utlandsägande tas upp i detta sammanhang med torven, både av dessa forskare och aktivisterna förstår vi inte, svenska lagar gäller oavsett ägandet.

Välkomna ut i verkligheten och titta på det miljöarbete branschen utför på redan dikade torvmarker med förädling av andra cirkulära material där vi är en del av ett hållbart samhälle.

Ingrid Kyllerstedt
Journalist och kommunikationsansvarig
Branschföreningen Svensk Torv

Här finns debattartikeln på Land lantbruks hemsida.

Torv är en hållbar naturresurs eftersom den är hårt reglerad samtidigt som vi vet att torv nybildas hela tiden med volymer som är 10–20 gånger högre än uttaget. Bilden till vänster visar torvskörd och bilden till höger visar en efterbehandlad torvtäkt. Foto: Hasselfors Garden och Neova.

Länkar