Torven är underskattad på många sätt

Hummeltorp

Hummeltorp är ett familjeföretag som startades redan på 50-talet och sedan 2017 drivs av bröderna Christer och Johannes Otterström då de tog över efter pappa  Bengt Otterström. En stor del av företagets verksamhet omfattar torv, en naturprodukt som bröderna är överens om är underskattad på många sätt.

Företaget har arrenderat en torvtäkt av Domänverket och har även egen täkt som nu bägge är färdigskördade. Men torven är en fortsatt viktig del för företaget som bland annat säljer jordprodukter och jordförbättrings­produkter. Sedan täkterna är färdig­skördade köper man torv, man har även provat fibermull från pappers­bruk med lite sämre resultat.
– Torv är det bästa humusmaterialet när vi pratar om att blanda jordar, säger Christer
 
Han berättar att såväl strukturen som pH-värdet, som är lågt, är mycket bra för de flesta växter.

Förutom torv, som man idag köper, så återvinner företaget schaktmassor från olika byggen. Nya miljövänliga och klimatsmarta lösningar gör Hummel­torp till en av världens ledande och främsta anläggningar för återvinning av schaktmassor. Man sorterar och bearbetar massorna på flera sätt för att få fram olika produkter varav jord är en. Företaget projekterar just nu en ny anläggning där man även tar tillvara gödsel.
 
Hummeltorp kommer framöver, under egna varumärket ECO Horse, sälja stallströ.
– Här använder vi fräst eller sållad torv, råtorv som har långa fibrer fast­nar i grepen och följer med istället för frästorv som glider emellan så att mer ren och torr torv blir kvar i boxen, berättar Christer.

Johannes och Christer Otterström, Hummeltorp
Johannes och Christer Otterström, Hummeltorp

Torven har många fördelar, det låga pH-värdet är bra för hovarna, torven innehåller ämnen som bidrar till bättre hovkvalitet. Det är lättmockat och dammet som bildas i samband med mockning är ofarligt för såväl männ­iskor som hästar och påverkar inte luftvägarna, vilket till exempel spånet gör som innehåller terpener.
– Få hästägare känner till torvens goda egenskaper men SLU har gjort forskning på detta och även i Amerika finns mycket forskning i ämnet, säger Christer som själv har hästar.
 
Man är i full gång att planera upp den nya toppmoderna anläggningen för att med ny teknik hygienisera och tillvarata stallgödsel baserad på torv. Projektet bygger på en tanke om ett ekologiskt kretslopp där man biologiskt job­bar med klimatsmarta och miljöpositiva metoder.
 
Bröderna är överens om att torven har stora fördelar jämfört med mycket annat material och det motstånd som finns mot torv bygger till allra största delen på okunskap. När det gäller stall till exempel så har inte bara spånet nackdelar i jämförelse med torv. Ett halmstrå är ihåligt och när strået är skördat och torkar så är det ett ihåligt orga­niskt material, perfekt för mögel att växa i.
– Det växer mer torv än vi använder och den är enormt underskattad bland både jordtillverkare och inom hästnä­ringen och annan djurhållning, enligt Christer.
 
Christer är vd och Johannes vice vd, även systern Carina arbetade under en lång period i företaget. Johannes har varit i bolaget under hela sitt yrkesverksamma liv och är den av bröderna som är ute på mossarna. Christer som arbetat i Amerika under flera år kom tillbaka när pappa Bengt blev sjuk. Företaget har under Bengts ledning varit en pionjär i mycket, bland annat var man först att odla färdiga gräsmattor i Europa.
 
Pappa Bengt har hållit på med torv sedan 50-talet och var under långt tid störst i Storstockholm när det gällde mat­jord. Han startade sin verksamhet på Mörby gård där han är uppvuxen. Det var Johannes och Christers farfar som arrenderade Mörby gård som tillhörde Sandemars gods på Dalarö.
 
Pappa Bengt som är agronom och lantmästare grävde bland annat ur en mosse på Mörby gård och gjorde en sjö, Bosjön, som har sitt namn efter honom, Bengt Otterströms sjö.
– Pappa blandade torv i jorden redan på 50-talet, vilket han kanske var ensam om. På den tiden användes torven mest till energi och som växttorv. Den bästa mullingrediensen i en jord är torv, säger Christer med eftertryck.
 
Nu när torvtäkterna är färdigskördade så tycker såväl Christer som Johannes att efterarbetet är intressant. Den ena täkten är efterbehandlad för att få natur- och våtmark och den andra för att få byggbar industrimark.
– Det innebär att vi har erfarenhet av två olika metoder men finns fler alternativ som kan vara både till samhälls­nytta och miljönytta. Till exempel blir det ibland väldigt stora mängder schaktmassor när man bygger som behöver ta vägen någonstans. Att använda dessa till en urgrävd torvmosse kan vara en lösning.

Nu vill bröderna Christer och Johannes ha kontakt med andra inom torvnäringen. Dels för att få veta mer om hur de planerar att efterbehandla marken när de skördat färdigt men också för att hitta samarbetspartners för att kunna fortsätta producera stallströ.

Hummeltorp

Hummeltorp producerar och säljer bergkrosspro­dukter, asfaltkrossproduk­ter, betongkrossprodukter, jordprodukter, jordför­bättringsprodukter samt stallströ under eget varu­märke.
Familjeföretagets grund­verksamhet startades redan på 50-talet av pappa Bengt Otterström. Det ägs och drivs nu av bröderna Johannes och Christer Otterström och har sju till tolv anställda beroende på säsong.
Mer information: www.hummeltorp.se

Länkar