Unik torvhistoria görs tillgänglig

Unik torvhistoria som bevars av riksarkivet kommer nu att göras mer tillgängligt. Det är ett år sedan denna okända del av Sveriges industrihistoria från AB Svensk Torvförädling flyttades till Landsarkivet i Lund.

Under våren 2018 sökte och fick arkivarie Maria Wallin pengar från Ebbe Kocks stiftelse för att kunna arbeta med att ordna och förteckna arkivet.
– Det är det nödvändiga första steget för att kunna göra arkivet tillgängligt och ge intresserade möjlighet att se vad det innehåller. Jag har ganska nyligen börjat med detta arbete ungefär på halvtid. Ett andra steg är att ta fram en ordentlig historik rörande bolagets verksamhet. Jag tror materialet kan vara intressant ut många olika aspekter. Säger Maria Wallin.
 
Då arbetet med att ordna och förteckna vanligtvis är ett ganska ensamt och osynligt arbete, har hon skapat en Facebooksida för att kunna dela med sig av fynd och funderingar.  Dels vill hon visa vilket roligt och spännande jobb det är och dels kan det också leda till hatt hon i förlängningen kan få hjälp med frågor som dyker upp rörande materialet. Sidan kommer att uppdateras regelbundet.
 
Maria har kontakt med hembygdsföreningen i Sösdala och har förhoppningar om att på något sätt uppmärksamma torvbolaget i samarbete med dem. Hon är öppen för fler typer av samarbeten kring arkivmaterialet, så sprid gärna budskapet om ni vet någon som är intresserad! Förhoppningen är att arkivet inte bara ska bevaras för framtiden, utan också kunna komma till forskningens och allmänhetens användning.
 
Läs mer om materialet i en artikel från Tidningen Svensk Torv nr 1 2018 >>

Maria Wallin. Foto: Matts Wiberg
Maria Wallin. Foto: Matts Wiberg
Länkar